Rješavanje prava demobilisanih boraca

Odnosom prema demobilisanim borcima pokazujemo zrelost našeg društva i institucija.

Odnosom prema demobilisanim borcima pokazujemo zrelost našeg društva i institucija.

Pitanje rješavanja prava demobilisanih boraca koji se godinama bore za njihovo ostvarenje, a u posljednje vrijeme i danas protestuju u Sarajevu, mora da se riješi na sistemski i pravedan način. Podržavam njihove opravdane zahtjeve i pozivam nadležne institucije Federacije Bosne i Hercegovine da:

1. što prije objave registar svih udruženja demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, zajedno sa statutima i izvještajima o radu te brojem članova za svih deset kantona i FBiH,

2. objave izvještaj o sufinansiranju svih udruženja demobilisanih boraca na području FBiH iz budžeta FBiH, svih kantona, gradova i opština u periodu od 2000. do 2017. godine te preispitaju mogućnost preusmjeravanja dijela sredstava kojim se finansira rad tih udruženja na naknade demobilisanim borcima,

3. pribave pismenu saglasnost demobilisanih boraca da se njihova imena objave u Jedinstvenom registru branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH i potom objave taj registar.

Odnosom prema demobilisanim borcima pokazujemo zrelost našeg društva i institucija.

Mirsad Hadžikadić – Platforma za progres