Poziv institucijama Bosne i Hercegovine da zaštite osnovna prava građana i migranata u Bihaću

Platforma za progres poziva Vijeće ministara BiH da obezbijedi sigurnost građana i migranata te da redovno obavještava javnost o svim preduzetim aktivnostima u vezi s tim

Sadašnje premještanje migranata iz Sarajeva prema Bihaću, za koje nije jasno ko ga, kako i zašto organizuje, nije adekvatno dugoročno rješenje.

Član III, stav f) važećeg Ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno nalaže da je politika i regulisanje pitanja imigracije, izbjeglica i azila u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dakle državnih, a ne kantonalnih, entitetskih ili lokalnih nivoa uprave u našoj zemlji. To znači da brigu o imigrantima preuzimaju nadležne državne institucije, u saradnji s nižim nivoima uprave. 

Vijeće ministara BiH formiralo je Koordinaciono tijelo za pitanja migracija u BiH još 2013. godine i naložilo formiranje Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH, u čiji sastav ulaze rukovodeći državni službenici Ministarstva sigurnosti BiH (Služba za poslove sa strancima, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (Sektor za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku i Sektor za iseljeništvo), Ministarstva vanjskih poslova BiH (Sektor za međunarodno-pravne i konzularne poslove) te nadležnih tijela na nivou oba entiteta i Distrikta Brčko BiH. 

Pošto u Bosni i Hercegovini, posebno u Bihaću, uveliko traje krizna situacija u oblasti migracija, Platforma za progres poziva Vijeće ministara BiH da, putem Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH, obezbijedi sigurnost građana i migranata te da redovno obavještava javnost o svim preduzetim aktivnostima s tim u vezi. Na službenoj web stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nije moguće pronaći jasne informacije o aktivnostima Operativnog štaba za koji želimo da vjerujemo da je, imajući u vidu kriznu situaciju u Bihaću, u stalnom zasjedanju.

Situacija u kojoj je građanima i lokalnim vlastima Bihaća prepušteno da samostalno obavljaju poslove Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH nije održiva. Sadašnje premještanje migranata iz Sarajeva prema Bihaću, za koje nije jasno ko ga, kako i zašto organizuje, nije adekvatno dugoročno rješenje. Jasno je da migranti tokom zime ne mogu boraviti pod šatorima u gradskom parku u Bihaću.

Potrebno je preduzeti sve potrebne mjere da Bosna i Hercegovina ispuni svoje unutrašnje i vanjske obaveze i osigura vladavinu prava kada je u pitanju rješavanje postojeće krizne situacije u oblasti migracija. Nedopustivo je da se građani Bihaća ne osjećaju bezbjedno, kao što je nedopustivo i da se migranti koji se nalaze na tom području i drugdje u BiH sami snalaze za smještaj, hranu, sigurnost, zdravstvenu zaštitu, odjeću, ogrjev i ostale osnovne potrepštine, odnosno da im potrebnu pomoć mahom osiguravaju lokalne humanitarne i međunarodne organizacije i pojedinci. Nije obaveza nego dobra volja lokalnih i međunarodnih organizacija osigurati zakonit tretman migranata u BiH. To je ustavna i međunarodna obaveza institucija Bosne i Hercegovine. Svi ostali akteri, koji pružaju dragocjenu pomoć u rješavanju migrantske krize, dobro su došli da pomognu.

Pozdravljamo jučerašnje dogovore predsjedavajućeg Koordinacione grupe za migraciju u Bihaću i nadamo se da će Operativni štab hitno početi izdavati dnevna saopštenja o situaciji.

Platforma za progres