Suzdržite se od kontinuiranog proizvoljnog tumačenja termina definisanih važećim Ustavom Bosne i Hercegovine

BiH, Hrvatska i Srbija, ravnopravne potpisnice, a ne garanti Okvirnog sporazuma za mir u BiH, treba da koriste precizne termine i suzdrže se od njegovog proizvoljnog tumačenja

Prema Ustavu, Bosna i Hercegovina nije „sastavljena“ od entiteta i nema „zajedničke institucije“, nema bošnjačkih, hrvatskih, srpskih i sličnih „prostora“ sa etničkim predznakom.

Platforma za progres poziva sve aktere političkog i javnog života u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, ravnopravnim potpisnicama, a ne garantima Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (tzv. Dejtonskog sporazuma), kao i predstavnike aktera koji su svjedoci i garanti tog sporazuma, da koriste precizne termine kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina i suzdrže se od proizvoljnog tumačenja termina i Ustava. Naprimjer, prema slovu Ustava, Bosna i Hercegovina nije „sastavljena“ od entiteta i nema „zajedničke institucije“.  Njen bošnjački, srpski i hrvatski narod nema ni ekskluzivna prava ni prioritet u odnosu na druge narode i građane. Svi su podjednako važni, kako je to propisano Preambulom Ustava Bosne i Hercegovine.

Član 1. Ustava BiH, to jest Aneksa IV Okvirnog sporazuma za mir u BiH, propisuje sljedeće:

 

Član 1.

Bosna i Hercegovina

1. Kontinuitet

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada „Bosna i Hercegovina“, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modifikovanom ovim Ustavom i sa postojećim međunarodno priznatim granicama.

Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i kao Bosna i Hercegovina može zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama u okviru sistema Ujedinjenih nacija, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.

 

Takođe, Ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži termin „zajedničke institucije“. Radi se o institucijama Bosne i Hercegovine, kako je to definisano članom 3. Zajedničke institucije ima, naprimjer, Evropska unija, koja jeste sastavljena od država članica. Bosna i Hercegovina nije sastavljena od bilo kakvih država pa tako nema zajedničke institucije na državnom nivou. Dakle, „institucije Bosne i Hercegovine“ je ispravan ustavni termin koji treba da se koristi u svakom, posebno službenom kontekstu.

Ustav Bosne i Hercegovine ne poznaje ni kategorije bošnjačkih, hrvatskih, srpskih i sličnih „prostora“ sa etničkim predznakom. Takve entički eksluzivne prostore nije poznavao ni Ustav Republike Bosne i Hercegovine s kojim je naša zemlja primljena u članstvo Ujedinjenih nacija 22. maja 1992. godine.

Bosna i Hercegovina, prema Ustavu, nema federalno-konsocijacijsko uređenje, nije i ne teži da bude unitarna. Njeni „constituent peoples“ nemaju prioritet ili veći značaj u bilo kojem smislu nad njenim ostalim narodima i građanima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici bošnjačkog, srpskog ili hrvatskog naroda. Termini „constituent“ i „constitutive“ ne znače isto na engleskom jeziku pa tako ne znače isto ni na službenim jezicima u BiH – bosanskom, srpskom i hrvatskom.

Pozivamo institucije Bosne i Hercegovine i Ured visokog predstavnika da sačine i objave službeni prevod Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

 

Platforma za progres