Ni tolerancija ni suživot, nego zajednički život

Molim političare i građane da ne koriste riječi tolerancija i suživot kada govore o budućnosti Bosne i Hercegovine.

Znam da žele dobro i da govore o multietničnosti i multikulturalnosti Bosne i Hercegovine.

Ali, tolerancija znači tolerisati nekoga do koga nam nije stalo.

Suživot znači živjeti pored nekoga, ali odvojeno.

Ni jedno ni drugo nije ni tačno za Bosnu i Hercegovinu, niti je potrebno.

Nama treba zajednički život.

Ono što, uvjeren sam, želi većina građana Bosne i Hercegovine, svih vjera, uvjerenja i etničkih pripadnosti.

Zajednički život. Ustvari, život.

Tek će tada i Bosna i Hercegovina istinski zaživjeti.

I biti ono što treba da bude - ideal za čovječanstvo.