"Dva smo svijeta različita"

Sarajevo

"Dva smo svijeta različita" je stih, kojim ću odgovoriti na salve uvreda koje dobih od Ilije Cvitanovića, predsjednika HDZ - a 1990. Međutim, u spletu neistina, izrečena je i jedna istina.

Istina je da se zalažem za građansku Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će svi ljudi biti jednakopravni, po principu: jedan čovjek - jedan glas, u kojoj će svi moći birati i biti birani i to putem elektronskog glasanja, jer jedino tako će se mjeriti životna postignuća, program i biografija, a ne krvna zrnca.

 

Vaša "jednakopravnost", o kojoj uporno govorite, odnosi se na politički ekskluzivitet jedne političke skupine, dok bi, narod, bio zapostavljen, kao i danas.

 

To ću potkrijepiti primjerom Dragana Čovića, Vašeg političkog mentora. Hrvati su živjeli podjednako loše u vrijeme Čovićevog, kao i za vrijeme Komšićevog mandata, zato predlažem da se fokusirate na suštinske promjene koje bi pomogle narodu, a ne na demagogiju.

 

Poštovani gospodine Cvitanoviću, koncept za koji se zalažete je retrogradan i nazadan. Bosna i Hercegovina može i mora iskoračiti u modernu demokratiju, a narodi izaći iz geta u koje ih je politika podjela dovela.

 

Žalosti me činjenica što se stranka koju Vi predvodite ne zalaže za takav koncept.

 

"Dva smo svijeta različita" je stih, kojim ću odgovoriti na salve uvreda koje dobih od Ilije Cvitanovića, predsjednika HDZ - a 1990.

 

Međutim, u spletu neistina, izrečena je i jedna istina.

Istina je da se zalažem za građansku Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će svi ljudi biti jednakopravni po principu jedan čovjek - jedan glas, u kojoj će svi moći birati i biti birani i to putem elektronskog glasanja, jer jedino tako će se mjeriti životna postignuća, program i biografija, a ne krvna zrnca.

 

Vaša "jednakopravnost", o kojoj uporno govorite, odnosi se na politički ekskluzivitet jedne političke skupine, dok bi, narod, bio zapostavljen, kao i danas.

 

To ću potkrijepiti primjerom Dragana Čovića, Vašeg političkog mentora. Hrvati su živjeli podjednako loše u vrijeme Čovićevog, kao i za vrijeme Komšićevog mandata, zato predlažem da se fokusirate na suštinske promjene koje bi pomogle narodu, a ne na demagogiju.

 

Poštovani gospodine Cvitanoviću, koncept za koji se zalažete je retrogradan i nazadan. Bosna i Hercegovina može i mora iskoračiti u modernu demokratiju, a narodi izaći iz geta u koje ih je politika podjela dovela.

 

Žalosti me činjenica što se stranka koju Vi predvodite ne zalaže za takav koncept.

 

https://hms.ba/cvitanovic-njegujete-ideju-vecinskog-nacionalizma-kao-opozicionar-drugih-ideja-ni-nemate/