Digitalna država!

Sarajevo

U 21. vijeku se mora investirati u razvoj i istraživanje, koje će omogućiti digitalnu revoluciju.

Sa grupom stručnjaka iz različitih oblasti nauka, umjetnosti i sporta radim na elaboratu za uspostavljanje instituta “BRIDGE”: Balkan Research Institute for Digitally Generated Environments (Balkanski istraživački institut za digitalno generisane modele društvenih i privrednih sistema), koji će pokazati šta digitalizacija, istraživanje, edukacija i inkubator startapa mogu stvoriti zajedno.

Danas možete naručiti hranu i taksi putem telefona.

Zamislite da možete isto tako:

- dobiti izvod iz matične knjige rođenih;
- zakazati ljekarski pregled ili vidjeti dijagnozu i nalaze i da je vaš zdravstveni karton sa vama, gdje god vi bili;
- vidjeti kad su vam ispiti za idućih pet godina sa navedenom salom za ispite, datumom i satom ispita;
- biti informisani o svim uslugama koje vam nudi vaša općina ili grad;
- obaviti sve finansijske transakcije;
- pregledati svaku javnu nabavku, do zadnje marke;
- vidjeti svaki konkurs, za svaki posao, sa jasnim kriterijima za zaposlenje;
- vidjeti svaki budžet, svake javne organizacije, institucije, agencije ili vlasti, na bilo kojem nivou.

Imperativ je da više nikada ne morate čekati u redu da se neko vrati sa pauze i da vam kaže da vam treba još jedan formular, za koji postoji njegov poseban red. Zamislite samo koliko bi vam se vašeg vremena vratilo da ga potrošite na stvari koje su vam bitne.

Ovo treba biti rezultat rada naše mladosti koja je ostala ovdje da to osmisli i realizira.

Prioritet je da se uspostavi i finansira fond za finansijsku i poslovnu podršku informacionih i komunikacijskih startapa, koji će biti osnova ove digitalne revolucije.

Zamislite uštede koje bi naš rasterećeni složeni i skupi državni aparat ostvario, kojim bi se mogli finansirati poticaji realnog sektora i adaptacija škola, bolnica, kulturnih institucija i sportskih dvorana.

Zamislite život bez korupcije, život visokog standarda, život digniteta, život istinske slobode.

Može se sve ovo ostvariti. Drugi su već uspjeli. Pogledajte Estoniju.

Možemo i mi.