Pravda na ruski način

Sarajevo

Putin želi novi svjetski poredak. Dva bloka ponovo.

Nekad su bili sučeljeni socijalizam i demokratija, danas kvazidemokratski autokratizam i interesna demokratija. Moć protiv moći. Tu se Evropska unija ne snalazi najbolje. SAD, Rusija i Kina vode kolo, ostali se prilagođavaju.

Gdje smo mi tu? Mi smo u interesnoj sferi sve tri sile. Kina djeluje ekonomijom. Rusija Srbijom i Hrvatskom. SAD politikom.

Mi smo u graničnom području. Mi smo uvijek između. NATO ili zabrana NATO-a, pitanje je sad.

A o tome odlučuju tri čovjeka.

Hoćemo li to dozvoliti?