Dan Republike Srpske je neustavan, ali njegova proslava nije?

Dan Republike Srpske

Krivičnu prijavu zbog kršenja odluke Ustavnog suda BiH sam zajedno sa kolegama iz koalicije Država! podnio 10. januara ove godine.

Kao čovjek koji vjeruje u sistem, želio sam zaštitu države tražiti tamo gdje bi ta zaštita morala biti prioritet – u našem pravosuđu.
 
Međutim, 09. juna Tužilaštvo BiH je donijelo Naredbu o neprovođenju istrage u ovom predmetu, zbog čega je koalicija Država! uputila Pritužbu Uredu tužioca.
Faktički, ovakav odgovor Tužilaštva kaže da ponašanje javnih dužnosnika nije obuhvaćeno Odlukom Ustavnog Suda BiH kojom je došlo do ukidanja i stavljanja van snage člana 2. stava (1) Zakona o Danu Republike Srpske. To znači da javni dužnosnici imaju pravo kršiti odluke Ustavnog suda, a samim tim i ugrožavati kompletan ustavno – pravni poredak vlastite države koju predstavljaju, što je neprihvatljivo.
Ovakvo tumačenje Krivičnog zakona BiH je naivno i formalističko, a ne suštinsko, što nije u skladu sa ulogom Tužilaštva BiH. Dalje, ovakvo tumačenje vodi ka amnestiranju neustavnosti i vrijeđa sve žrtve diskriminacije kada je u pitanju proslava 9. januara.
Kao građanin Bosne i Hercegovine, ne mogu razumjeti ovakav stav Tužilaštva. Pravosuđe je osnovni zaštitni mehanizam svake države i svakog građanina koji u njoj živi.
Našu borbu smo nastavili upućivanjem Pritužbe, a na procesu ćemo insistirati sve dok ne iscrpimo sve pravne lijekove koje budemo imali na raspolaganju.