DUH NARODA SE NE MOŽE UBITI

SarajevoKada ubijaju ljude, uništavaju industrijske objekte i stambene zgrade, kada zauzimaju teritoriju, onda žele da okupiraju i potčine državu i njene građane. Ali kada uništavaju kulturu i tradiciju jednog naroda, onda uništavaju i njegovo biće i nastoje da ona nestane.

Granatiranje Vijećnice je dokaz istinske namjere agresora u posljednjem ratu. Samo što oni ne znaju da se duh jednog naroda, oslikan u njegovoj kulturi, ubiti ne može. Nikad.

Balašević je rekao: “Sarajevo će biti, sve drugo će proći”. Tako će i Bosna i Hercegovina biti, a sve drugo će proći