RED. RAD. MIR.

Sarajevo

Funkcija države je da svojim građanima obezbijedi pravednost, ekonomski razvoj i bezbjednost.

Naši principi, program i djelovanje mogu se sažeti u tri riječi koje reflektuju upravo osnovne funkcije države: RED. RAD. MIR.

Koalicija Država!, od početka programska i principijelna, nastavlja svoj put ka boljoj Bosni i Hercegovini, mijenjajući politički narativ koji smo imali priliku slušati i gledati prethodnih nekoliko decenija.

Kada nas pitaju ko smo, za šta se zalažemo i kakvu promjenu nudimo, odgovor je: red, rad i mir!