Državnu imovinu eksploatišu u oba entiteta!

BiH

Ne mogu a da ne zaključim da se državna imovina oduzima državi malo po malo: u RS - u agresivno i otvoreno, dok je u FBiH kukavički političari prodaju za fotelje i moć i apsolutno ne brinu o dobrobiti građana i životnoj sredini u kojoj živimo.

Već smo se ranije oglašavali o štetnim iskopavanjima litijuma u našoj državi, upozoravajući na štetne posljedice i moguću potkupljenost naših vlasti koje dozvoljavaju ovakvo eksploatisanje naših zemljišta stranim firmama.
 
Jučer čitam informacije objavljene na portalima Istraga.ba i Mondo.rs o eksploatisanju državne imovine od strane vlasti iz oba entiteta, kroz navodna iskopavanja ruda na određenim lokacijama.
 
Tako se sada novim Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima RS ukida nadležnost lokalnoj samoupravi da daje odobrenja za iskopavanja, a ovakvo rješenje se pravda “nedovoljnom stručnošću” ljudi koji tamo rade. Takođe, ovim nacrtom zakona se više ne traži ni pribavljanje mišljenja nadležnog organa o utjecaju eksploatisanja na životnu sredinu do dodjele koncesije za iskopavanje.
 
Međutim, ono što me stvarno šokiralo, jeste odluka Vlade FBiH koja je usvojila Odluku o raspolaganju šumama, koja omogućava krčenje državnih šuma. Odlukom se daje pravo privatnoj stranoj firmi Adriatic Metals koja svoje sjedište ima u Varešu i na čijem čelu se nalazi kadar jedne od stranaka koje čine vlast u FBiH, da eksploatišu cink i olovo. Dakle, pravo na raspolaganje državnom imovinom se daje privatnoj firmi!?
 
Posebno je interesantna informacija da je određeni dio šuma već isječen bez dozvole, prije donošenja ove odluke. Možda i najviše sporna stavka u vezi ove odluke jeste da se nadležnost nad šumama prenosi na kantone.
 
Interesantno je i da je prije donošenja ove odluke OHR dao svoje mišljenje - da državnom imovinom može raspolagati samo država BiH bez obzira na bilo koji drugi zakon, da bi promjena namjene šumskog zemljišta mogla imati značajne pravne posljedice, ali da pravo na korištenje nije u suprotnosti sa zakonom ako se imovinski odnosi adekvatno urede.
 
Postavlja se logično pitanje, zašto je uistinu Međunarodna zajednica nametnula trenutnu vladu, osim zbog eventualnog rješavanja pitanja legitimnog predstavljanja?
 
Zašto nas Schmidt već mjesecima priprema na kompromisno rješenje pitanja državne imovine - što može značiti početak kraja države?
 
Zašto su stranke iz FBiH godinama šutile na iskopavanja koja se dešavaju, a sada su donijeli i odluku kojom se takva iskopavanja potpuno omogućavaju?
 
Čak je i generalni direktor Adriatic Metalsa na gostovanju na Face TV naglasio kako je puno lakše raditi sa trenutnom vlasti.
 
Ne mogu a da ne zaključim da se državna imovina oduzima državi malo po malo: u RS - u agresivno i otvoreno, dok je u FBiH kukavički političari prodaju za fotelje i moć i apsolutno ne brinu o dobrobiti građana i životnoj sredini u kojoj živimo.