Diplomatska akademija - odraz države

BiH

Građanska država nema alternative.

Današnja diplomatska akademija u Beču, u organizaciji Ambasade BiH, na kojoj su govorili Nikšić, Dodik i Čović, refleksija je stanja u državi, državnog uređenja i višedecenijskih političkih narativa.
 
Bolno je da jedna država ima tri govornika od kojih svaki “vuče” na svoju stranu:
- Dodik kaže da se nada da će Visoki predstavnik i strane sudije u Ustavnom sudu otići iz BiH nakon 21. marta.
 
- Čović kaže da je najveće iskušenje za budućnost BiH to što Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsjedništva.
 
- Nikšić ponovo govori o važnosti kompromisa i dovođenju EU u Bosnu i Hercegovinu, pored govornika koji ne odstupaju od svojih antidržavnih stavova.
 
Tako nam je trideset godina. Obrazovni sistem, pravosuđe, Parlamentarna skupština, vanjska politika, Predsjedništvo - sve je podređeno političkim podjelama, etničkom ključu i, često, ličnim interesima političkih lidera.
 
I baš zato, građanska država nema alternative.
 
Mi moramo naći koncept uređenja koji će vratiti povjerenje među narodima, kako bismo konačno izgradili modernu demokratsku državu.
 
Za takav društveni ugovor su nam potrebni dobronamjerni lideri, lišeni ličnog i stranačkog interesa. Sa ili bez Evropske unije, ovakvi kakvi jesmo nećemo nikada krenuti naprijed, a našim građanima neće biti bolje.