"I nada u bolje sutra nas je napustila" - razgovor sa komšijama