Još jedan razgovor sa mladima o njihovoj budućnosti u Bosni i Hercegovini