Predavanje

Tuzla, Ekonomski fakultet

"Ekonomija ekvilibrijuma vs. Ekonomija dinamičnih promjena na bazi potrošača"

Raduju me predstojeći susreti tokom kojih ću imati priliku družiti se kako s mladim, obrazovanim ljudima, tako i sa zvaničnicima domaćih i međunarodnih institucija i kroz direktne razgovore približiti im ono što sam najavio kao plaformu svog političkoj djelovanja.