BiH 2030

Oblasti djelovanja prof. dr. Mirsada Hadžikadića, kandidata za člana predsjedništva BiH

Građanska država, mladi, sigurnost i kvalitet života će biti u fokusu djelovanja prof. dr. Mirsada Hadžikadića, kako kroz direktne ingerencije člana predsjedništva BiH, tako i kroz njegov uticaj u privredi i društvu.

Kompletan dokument pogledajte na https://mirsadhadzikadic.ba/clanak/1536370317/platforma-za-progres-problemi-i-rjesenja