Reagovanje na zaključke sjednice Narodne Skupštine RS

Dok traje poricanje, genocid, nažalost, još uvijek traje

Genocid u Srebrenici je nepobitna pravna činjenica koju su dokazala dva međunarodna suda. Politički stavovi o tim presudama ne mijenjaju utvrđene činjenice.

Saopštenje: O Zaključcima 29. posebne sjednice Narodne skupštine RS

Genocid u Srebrenici je nepobitna pravna činjenica koju su dokazala dva međunarodna suda. Politički stavovi o tim presudama ne mijenjaju utvrđene činjenice. Samo su sudovi ovlašteni da utvrđuju odgovornost počinilaca. Poricanje genocida predstavlja njegovu završnu fazu. Dok traje poricanje, genocid, nažalost, još uvijek traje.

Podsjećam da bilo kakva komisija koja nosi predznak "nezavisna” ne može da bude formirana na osnovu naloga bilo koje vlade, u ovom konkretnom slučaju vlade srednjeg nivoa uprave. Podsjećam takođe da je bosanskohercegovački entitet Republika Srpska administrativna jedinica suverene i nezavisne Bosne i Hercegovine. Odluke Narodne skupštine Republike Srpske tiču se sve svih građana tog entiteta i u njihovom donošenju treba da učestvuju predstavnici svih građana.

Članovi porodica žrtava genocida počinjenog u i oko Srebrenice u julu 1995. godine moraju da imaju osjećaj pravne i svake druge sigurnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Pokušaji političkog osporavanja pravno utvrđenih činjenica ne doprinose toj sigurnosti.

Mirsad Hadžikadić - Platforma za progres