Sarajevo, MZ Hrastovi-Mrkovići, 20. septembar - Put ka novoj BiH

Predizborna kampanja se nastavlja

U Sarajevu u Mjesnoj zajednici Hrastovi-Mrkovići, nastavlja se predizborna kampanja Prof. dr. Mirsada Hadžikadića, kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.

Prof. dr. Mirsad Hadžikadić, kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, 20. septembra će u prostorijama mjesne zajednice Hrastovi Mrkovići u Sarajevu s početkom u 19.30 sati održati politički skup kojim nastavlja svoju predizbornu kampanju. Tema skupa je „Put ka novoj Bosni i Hercegovini“.

Skupu će se obratiti prof. Hadžikadić i predstaviti strategiju Bosna i Hercegovina 2030. i predizborni program Problemi i rješenja, nakon čega će prisutni imati priliku da mu postavljaju pitanja.