Poreska uprava šalje naloge za retroaktivno plaćanje poreskih obaveza u roku od deset dana

Platforma za progres poziva sve nadležne instance vlasti da počnu da rade za građane Bosne i Hercegovine

Poreska uprava Federacije BiH proteklih dana počela je da građanima šalje naloge za retroaktivno plaćanje poreskih obaveza u roku od deset dana.

Poreska uprava Federacije BiH 12. jula ove godine pozvala se na entitetski zakon o porezu na dohodak iz 2013. godine i pozvala građane FBiH da regulišu poresku obavezu po osnovu svih priliva novca iz inostranstva, uključujući i prilive novca u vidu poklona, i to retroaktivno za period od 2015. do 2017. godine u roku od 30 dana, to jest do 12.8.2018. godine.

Uprkos reagovanju Platforme za progres od 28. jula 2018. godine, ali i drugih odgovornih i dobronamjernih organizacija i pojedinaca, u kojem se od institucija koje regulišu i provode poresku politiku traži da zaustave retroaktivno oporezivanje prihoda za samostalnu ili nesamostalnu djelatnost koju obavljaju građani Bosne i Hercegovine za poslodavce u inostranstvu, kao i da zaustave oporezivanja priliva novca u vidu poklona, Poreska uprava Federacije BiH proteklih dana počela je da građanima šalje naloge za retroaktivno plaćanje poreskih obaveza u roku od deset dana.

Takvo postupanje Poreske uprave Federacije BiH nije produktivno i nije u interesu građana ove države. Retroaktivna naplata obaveza po osnovu poreza je loše zakonsko rješenje koje je uvedeno bez konsultovanja zainteresovanih aktera i nije u skladu s najboljom praksom i standardima Evropske unije. Naplata poreza na priliv novca u vidu poklona je primjer dvostrukog oporezivanja, što je neprihvatljivo. Platforma za progres poziva sve nadležne instance vlasti da počnu da rade za građane Bosne i Hercegovine time što će kroz razgovor sa predstavnicima zainteresovanih strana iznaći najbolje rješenje i za državu i za građane.

Platforma za progres