Iz kategorije: Događaji


Predavanje

"Ekonomija ekvilibrijuma vs. Ekonomija dinamičnih promjena na bazi potrošača"