Saopštenje vezano za obrazovanje, osposobljavanje i mlade

Uskladiti obrazovni sistem s pravnom stečevinom EU

Postojeći obrazovni sistem nije prilagođen potrebama tržišta rada u našoj zemlji. Naime, činjenice govore da smo uspjeli proizvesti preko 37.000 visokoobrazovanih ljudi koji su formalno nezaposleni.

Od ukupno 2.987.440 stanovnika stanovnika Bosne i Hercegovine starosti 10 i više godina, prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz oktobra 2013. godine, u kategoriji stanovništva prema najvišoj završenoj školi, 1.525.161 stanovnik imao je završenu srednju školu, 21.613 specijalizaciju nakon srednje škole, 94.204 završenu višu školu i prvi stepen fakulteta, a 285.622 stanovnika, od čega 148.079 žena, završeno univerzitetsko obrazovanje. Broj univerzitetski obrazovanog stanovništva BiH 2013. godine bio je oko 10%. To je tri puta manje od prosjeka EU-28 koji bilježi Eurostat za 2016. godinu.

Prema mjesečnom saopštenju Agencije za rad i zapošljavanje BiH objavljenom 29.5.2018. godine, na dan 30.4.2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 458.355 nezaposlenih lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, od čega u FBiH 337.127, u RS 110.619, a u Brčko distriktu BiH 10.609. Najveći broj evidentiranih nezaposlenih lica čine  nekvalifikovani radnici (126.520 ili 27,60% ukupne registrovane nezaposlenosti u BiH), radnici sa završenom srednjom školom – SSS (127.564 ili 27,83%) i radnici sa visokom stručnom spremom – VSS (37.333 ili 8,14%). U martu 2018. godine broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 794.505, od čega je 336.356 ili 42% žena.

Na osnovu ovih pokazatelja možemo da zaključimo da postojeći obrazovni sistem nije prilagođen potrebama tržišta rada u našoj zemlji. Naime, činjenice govore da smo uspjeli proizvesti preko 37.000 visokoobrazovanih ljudi koji su formalno nezaposleni, odnosno nismo uspjeli realizovati takve programe prekvalifikacije i dokvalifikacije koji bi pomogli omogućiti pristup tržištu rada licima čije obrazovanje nije dovoljno ili nije u skladu s potrebama poslodavaca. Takođe, neophodno je osigurati edukaciju nastavnog kadra u skladu sa standardima EU i potrebama tržišta rada kako bismo razvili društvo utemeljeno na znanju u kojem će svaki građanin moći imati pristup dostojanstvenom radu.

Kako bi obrazovani sistem u Bosni i Hercegovini bio usklađen s pravnom stečevinom EU potrebno je:

 • uspostaviti sistem prikupljanja, obrade i objavljivanja informacija o ulaganju u obrazovanje, istraživanje i razvoj na godišnjem nivou te pratiti i redovno ažurirati broj istraživača u BiH na 1000 radnika, broj izdatih patenata;
 • koristiti ove podatke prilikom izrade budžeta svih institucija nadležnih za obrazovanje, istraživanje, razvoj i inoviranje;
 • uključiti građane, posebno nastavni kadar, poslodavce, studente i roditelje u proces izrade nacrta budžeta na svim nivoima uprave;
 • uspostaviti pouzdan sistem praćenja, analize, izvještavanja i objavljivanja podataka o ponudi i potražnji radne snage u BiH, praviti procjene potreba za usvajanjem novih vještina i kompetencija;
 • omogućiti brzu i jednostavnu ekvivalenciju stranih diploma i jedinstvenu bazu podataka o izdatim potvrdama o ekvivalenciji;
 • utvrditi jedinstvene kriterije za priznavanje rezultata formalne i neformalne obuke odraslih;
 • promovisati i razvijati koncept cjeloživotnog učenja;
 • osigurati stalnu obuku i dostojanstven rad nastavnom kadru na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini;
 • pratiti rezultate međunarodno uporedivih testova znanja učenika i studenata iz BiH;
 • raditi ocjenu rada nastavnog kadra na svim nivoima obrazovanja i korigovati rješenja u skladu s rezultatima;
 • tretirati kao prioritet obrazovanje, naučnoistraživački rad i inoviranje;
 • eliminisati sve oblike diskriminacije u obrazovnim institucijama u BiH;
 • osigurati sistemsko subvencioniranje tercijarnog obrazovanja za studente iz BiH;
 • osigurati redovnu razmjenu studenata i nastavnog kadra sa stranim partnerima u okviru programa EU i drugih programa međunarodne saradnje i
 • otkloniti sve administrativne i druge prepreke za pun angažman naučne dijaspore BiH u svim razvojnim procesima u Bosni i Hercegovini.

 

S poštovanjem,

Mirsad Hadžikadić – Platforma za progres