Mirsadu Hadžikadiću stigao zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka!

Protestna šetnja u Sarajevu!

Predsjednik Platforme za progres, Mirsad Hadžikadić, kao odgovorno lice za održavanje mirne protestne šetnje u Sarajevu održane 30.05.2020. godine danas je dobio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od MUP-a Kantona Sarajevo, Uprava policije - Sektor za policijsku podršku.

Pokretanje prekršajnog postupka, kako stoji u zahtjevu, odnosi se na nepoštivanje higijensko-epidemioloških mjera izdatih od strane Federalnog štaba civilne zaštite tokom trajanja mirne protestne šetnje.

"Do javnosti su došle nezvanične informacije da će postupak biti pokrenut, ali sada je zvanično. Postupit ću u skladu sa zakonom, a na zahtjev ću odgovoriti po hitnom postupku." kazao je Hadžikadić.