Sramotno ponašanje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

SPAVANJE JE JEDINI ODGOVOR AKTUELNE VLASTI

Sarajevo, 25.04.2020. - Praćenjem tekućeg političkog stanja u Bosni i Hercegovini primjećeno je kršenje Etičkog kodeksa Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Dana 23.04.2020. godine je održana online sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku koje je zastupnik SDA-a Suad Kaknjo zaspao, a što je zabilježila njegova web kamera. Navedena sjednica je bila vanredna s ciljem da se hitno regauje u toku aktivne COVID-19 pandemije.

Zastupnici su raspravaljali o vitalnim pitanjima za Federaciju Bosne i Hercegovine kao što je: budžet, takozvani Corona zakon, Zakon za djelovanje pravosuđa, te o drugim značajnim pitanjima za građane/ke Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovakvim ponašanjem je navedeni zastupnik prekršio član 6. Etičkog kodeksa poslanika/ zastupnika u Predstavničkom/Zastupničkom doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u kojem se navodi „poslanik će vršiti povjerenu funkciju savjesno i odgovorno uz naglašenu otvorenost i spremnost da odgovora za odluke koje donosi Predstavnički dom, vlastito djelovanje i ponašanje i spremnost da se izloži svakom nadzoru koji je u skladu sa funckijom koju vrši.“

Ovo ponašanje je suprotno članu 5. navedenog Etičkog kodeks kojim se reguliše opšti interes, te se obavezuju zastupnici/e da svoje funkcije vrše u službi opšteg interesa. Također ovakim ponašanjem tokom sjednice je narušen ugled institucije Federacije Bosne i Hercegovine, te je narušeno i povjerenje građana/ki u iste kako je navedeno u članu 1. Etičkog kodeksa.

Ujedno navedeni zastupnik je prekršio član 9. Etičkog kodeksa gdje se navodi da će
„poslanik u svojim javnim istupima, bilo da se radi o istupima za govornicom u Predstavničkom domu, ili o izjavama za pisane i elektronske medije, voditi računa da ničim ne ugrozi kako vlastiti dignitet, takoi dignitet Predstavničkog doma, odnosno Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, rukovodeći se normama i standardima civilizovanog ponašanja, te pažljivo birajući vokabular koji u tim prilikama koristi. Poslanik će također paziti da u svojim istupima neugrožava ugled i dignitet ostalih poslanika, te svih drugih izabranih zvaničnika – vršilaca zakonodavnih i izvršnih funkcija na svim nivoima vlasti, na koje se eventualno poziva u svojim istupima.“
Navodimo da zastupnik/ica se može sankcionisati u skladu sa članom 18. Etičkog kodeksa koji predviđa slijedeće mjere i to: ukor, javni ukor, te novačanu kaznu.

Prijedlozi:

1) Napominjemo da na osnovu člana 68. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svi/e građani/ke imaju pravo i dužnost podnositi prijave Etičkoj komisiji kao radnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za sve oblike kršenja pravila Etičkog kodeksa.

2) Apelujemo na sve zastupnike/ice da svoju dužnost obavljaju savjesno i odgovorno, te u skladu sa Etičkim kodeksom i Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se opravdalo povjerenje građana/ki koji su ih za tu funkciju izabrali/e.