Kafa sa kandidatom za predsjedništvo BiH

Pitanja mladih trebaju i moraju biti dio programa političkih stranaka u BiH

Kafa, kava ili kahva je u Bosni i Hercegovini uvijek dobar izgovor za razgovor o različitim temama, a položaj mladih treba biti tema svih kandidata i kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH.

Prijavite se do 16.07.2018. do 12 sati putem linka: http://mladi.org/myURL/kafasa

U Bosni i Hercegovini živi oko 700.000 mladih koji su zakonima o mladima definirani kao osobe dobi od 15 do 30 godina. Većina mladih ima pravo glasa, a Institut za razvoj mladih KULT na ovaj način im želi dati priliku da budu birači, a ne glasači. Mišljenja smo da pitanja mladih trebaju i moraju biti dio programa političkih stranaka u BiH, te da je izuzetno važno da najviši nivo vlasti u svoj diskurs stavi mlade u primarni fokus.

U cilju da podrži razumijevanje mladih u izbornom procesu za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Institut za razvoj mladih KULT organizira susrete mladih ljudi s kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH.

Gost Kafe sa... je Mirsad Hadžikadić, nezavisni kandidat za člana Predsjedništva BiH.

Broj mjesta je ograničen i moći će prisustvovati isključivo mladi do 35 godina koji budu na spisku gostiju.