Reagovanje: Na čijoj je CIK strani?

Prezime prof. Hadžikadića pogrešno ispisano na materijalima OIK-a

Mirsad Hadžikadić – Platforma za progres oštro osuđuje upotrebu pogrešnog prezimena za Mirsada Hadžikadića na materijalima Općinske izborne komisije Centar Sarajevo. Prezime gospodina Mirsada je Hadžikadić, a ne Kantardžić.

Takve greške su nedopustive i mogu da dovedu do konfuzije u javnosti i među glasačima. Takođe, takvi postupci narušavaju integritet glasačkog procesa i dovode u sumnju pravilnost rada CIK-a.

Tražimo hitno i javno izvinjenje CIK-a i OIK-a Centar Sarajevo, kao i ponovno štampanje svih materijala s navedenom greškom. Mirsad Hadžikadić – Platforma za progres želi da vjeruje da je ovo slučajna greška, a ne pokušaj uticaja na ishod izbornog procesa.

S poštovanjem,

Mirsad Hadžikadić – Platforma za progres