Iz kategorije: Vijesti


Digitalna država!

U 21. vijeku se mora investirati u razvoj i istraživanje, koje će omogućiti digitalnu revo...

Od Neuma do netraga

U Neumu razgovaraju predstavnici Međunarodne zajednice, dijela pozicije i dijela opozicije...