Iz kategorije: Vijesti


BiH ne trebaju tutori

Kao neki staratelji Bosne i Hercegovine. Izgleda da predlagači smatraju da je ona nedozrel...

Mile Bosanac

SANU je to davno rekla. Ne smije se koristiti ništa bosansko u jeziku, jer ono o čemu se n...