Iz kategorije: Vijesti


Digitalna država!

U 21. vijeku se mora investirati u razvoj i istraživanje, koje će omogućiti digitalnu revo...